A tüdő feletti hallgatózás nevezéktanának egységesítése

A normális, egészséges tüdők felett hallható hangot normális vagy bazális hangnak nevezik. A vesicularis hang elnevezés elvetendő.

A nem folyamatos, rövid időtartamú finom, nem zenei jellegű, magas frekvenciájú, alacsony amplitúdójú hangjelenséget több európai nyelvben crepitatiónak hívják. Ennek az angol fine crackles felel meg. Mindkét kifejezés használható. Megfelel ezeknek a magyar nomenklatúrában a crepitatio vagy apróhólyagú szörcszörej kifejezés. (Megjegyzés: javaslom, hogy a crepitatio elnevezés a továbbiakban is a csak belégzésben hallható szörcszörej elnevezésekor kerüljön alkalmazásra! – dr. Radnai.)

A megszakított, hosszabb, durvább, alacsony frekvenciájú, magas amplitúdójú hang az angolban coarse crackles. Magyarul ezt leginkább nagyhólyagú szörcszörejnek lehet nevezni. Míg az apróhólyagú szörtyzörejt a kis légutakban hirtelen meginduló levegőáramlás okozza, addig ezt a secretumon átáramló levegő.

A folyamatos hangjelenségek közül a wheezes magas frekvenciájú. Magyarul sípolás. A rhonchus alacsony frekvenciájú. Magyar megfelelője búgás. Utóbbi a legnehezebben definiálható. A javaslat nem tesz különbséget kétféle hullámformája között. Nevezetesen a tisztán sinusoid hullámokból álló és a hasonló tónusú, de durvább, komplex repetitív hullámokból álló között. Az előbbit a légutak falának rezgése, utóbbit a secretumon átáramló levegő által a folyadék megszakítása hozza létre.

Csak belégzésben halható az a sípolás, mely fibrotikus folyamatoknál észlelhető, eltérően a például asthmában hallható hosszú, be- és kilégzésben is hallhatótól. Az angol squawk kifejezés tükörfordítása sivítás, vijjogás, a magyarban nem használatos, de a többi európai nomenklatúrában sincs megfelelő kifejezés rá. A publikáció nem tér ki az extrapulmonalis hangokra, mint például pleuralis dörzsölés, stridor.

Forrás: http://www.webdoki.hu/cikk.php?cid=98996

Hivatkozott publikáció: H. Pasterkamp et al. Towards the standardisation of lung sound nomenclature. Eur Respir J 2016; 47:724-32.) http://www.ers-education.org/Media/Media.aspx?idMedia=286766